Prezentácia a štart

Prezentácia účastníkov:

Povinná prezentácia účastníkov pred štartom Ponitrianskej stovky sa koná v Handlovej.

V piatok 14. septembra 2018 bude prezentácia účastníkov Ponitrianskej stovky prebiehať v konferenčnej miestnosti budovy Asterion n.o. v Handlovej na Námestí baníkov 5 v čase od 18.00 do 22.30 hod. Odporúčame všetkým účastníkom, ktorí budú v Handlovej už v piatok, aby využili možnosť večernej prezentácie. Vyhnete sa tak čakaniu v rade pred štartom a zároveň prispejete k hladkému priebehu podujatia.

V sobotu 15. septembra 2018 ráno bude prezentácia účastníkov Ponitrianskej stovky prebiehať v konferenčnej miestnosti budovy Asterion n.o. v Handlovej na Námestí baníkov 5 od 05.00 do 06.45 hod. Prosíme všetkých účastníkov, ktorí nemajú možnosť sa odprezentovať v piatok, aby prišli v sobotu ráno s dostatočným časovým predstihom (t.j. nie počas posledných 30 minút pred štartom).

Pohľad na budovu Asterion n.o. z Námestia baníkov

Pohľad na budovu Asterion n.o. z Námestia baníkov

Počas prezentácie sa účastníci zapíšu do zoznamu štartujúcich (tým sa zároveň aj zistí počet a mená prihlásených osôb, ktoré sa z rôznych dôvodov na štart nedostavia bez odhlásenia). Účastníci na mieste odovzdajú vyplnený a podpísaný dokument Informovaný súhlas účastníka. Účastníci obdržia kontrolnú kartu (itinerár), štartové číslo a čip. Taktiež si môžu v prípade nahláseného prevozu batožiny vyzdvihnúť štítok na označenie batožiny, ktorá sa bude odovzdávať v sobotu pred štartom. Počas prezentácie treba počítať aj s kontrolou povinnej výbavy, preto si ju treba na prezentáciu priniesť.

Štart:

Štart Ponitrianskej stovky je spoločný o 07.00 hod. z Námestia baníkov v Handlovej (pred budovou Asterion n.o.). Pred štartom od organizátorov obdržíte aktuálne informácie o predpovedi počasia a prípadné upozornenia. Štartuje sa výstrelom štartovacej pištole. Po štarte pôjde pred účastníkmi Ponitrianskej stovky sprievodné vozidlo až na koniec mesta.

Partneri