Prezentácia a štart

Prezentácia účastníkov:

Povinná prezentácia účastníkov pred štartom Ponitrianskej stovky sa koná v Handlovej.

V piatok 15. septembra bude prezentácia účastníkov Ponitrianskej stovky prebiehať v budove Asterion n.o. v Handlovej na Námestí baníkov 5 v čase od 18.00 do 22.30 hod. Odporúčame všetkým účastníkom, ktorí budú v Handlovej už v piatok, aby využili možnosť večernej prezentácie. Vyhnete sa tak čakaniu v rade pred štartom a zároveň prispejete k hladkému priebehu podujatia.

V sobotu 16. septembra ráno bude prezentácia účastníkov Ponitrianskej stovky prebiehať v budove Asterion n.o. v Handlovej na Námestí baníkov 5 od 05.00 do 06.50 hod. Prosíme všetkých účastníkov, ktorí nemajú možnosť sa odprezentovať v piatok, aby prišli v sobotu ráno s dostatočným časovým predstihom (t.j. nie počas posledných 30 minút pred štartom).

Pohľad na budovu Asterion n.o. z Námestia baníkov

Pohľad na budovu Asterion n.o. z Námestia baníkov

Pohľad na budovu Asterion n.o. od miesta štartu

Pohľad na budovu Asterion n.o. od miesta štartu

Počas prezentácie sa účastníci zapíšu do zoznamu štartujúcich (tým sa zároveň aj zistí počet a mená prihlásených osôb, ktoré sa z rôznych dôvodov na štart nedostavia bez odhlásenia). Účastníci doplnia meno, dátum narodenia a podpíšu sa do Prehlásenia účastníka. Účastníci obdržia kontrolný lístok (itinerár), štartové číslo, čip a v prípade prihlásenia do určeného termínu aj účastnícke tričko. Taktiež si môžu v prípade nahláseného prevozu batožiny vyzdvihnúť štítok na označenie batožiny, ktorá sa bude odovzdávať v sobotu pred štartom. Počas prezentácie treba počítať aj s kontrolou povinnej výbavy, preto si ju treba na prezentáciu priniesť.

Štart:

Štart Ponitrianskej stovky je spoločný o 07.00 hod. z priestranstva za budovou Asterionu v Handlovej (vyústenie do ulice SNP). Štartuje sa výstrelom štartovacej pištole. Po štarte pôjde pred účastníkmi Ponitrianskej stovky sprievodné vozidlo až na koniec mesta.

Sponzori a partneri