Slovak Ultra Trail

Organizátorom Ponitranskej stovky je občianske združenie SLOVAK ULTRA TRAIL

IČO: 42364582
Nejedlého 41, 84102, Bratislava, Slovenská republika
svk.ultratrail@gmail.com
slovakultratrail.sk

Bankové spojenie

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK42 0900 0000 0050 6807 5423

Ďalšie podujatia organizované členmi o.z. Slovak Ultra Trail

Partneri