Cieľ v Nitre

Cieľ Ponitrianskej stovky 2018 sa nachádza v budove Základnej školy Nábrežie mládeže 5 v Nitre.

Od kruhového objazdu pod Zoborom pokračuje vlastné značenie cez park “Brezový háj” (pred autobusovou zastávkou odbočiť doľava do parku) a dovedie Vás až k bráne do školského areálu. Budova s cieľovým zázemím sa v školskom areáli nachádza po pravej strane. Vchod do areálu školy, ako aj cesta ku vchodu do budovy a vchod do budovy budú zreteľne označené.

Pre účastníkov tu bude od popoludňajších hodín v sobotu až do nedele (limit pre dokončenie trasy je 28 hodín, t.j. do 11.00 hod.) prichystané občerstvenie a nápoje v miestnosti pre spoločné posedenie, priestory na oddych, šatne a sprchy. Samozrejme, že v priestore cieľa bude pripravená aj batožina, ktorú účastníci odovzdávajú pred štartom v Handlovej.

Budova, v ktorej sa nachádza cieľové zázemie Ponitrianskej stovky (ide o budovu školského klubu, školskej jedálne a telocvične):

Partneri