Cieľ v Nitre

Cieľ Ponitrianskej stovky sa nachádza v budove Základnej školy Nábrežie mládeže 5 v Nitre.

Budova s cieľovým zázemím sa v areáli nachádza po pravej strane. Vchod do areálu školy, ako aj cesta ku vchodu do budovy a vchod do budovy budú zreteľne označené.

Budova, v ktorej sa nachádza cieľové zázemie Ponitrianskej stovky (ide o budovu školského klubu, školskej jedálne a telocvične):

Sponzori a partneri