Potvrdenie o zdravotnom stave pre P100

Ponitrianska stovka ako podujatie Slovak Ultra Trail (SUT) zavádza v roku 2017 nový prvok: Potvrdenie o zdravotnom stave (PZS). Organizátorom záleží na tom, aby účastníci najmä náročných ultrabežeckých podujatí, medzi ktoré P100 patrí, preverili svoj zdravotný stav absolvovaním lekárskej prehliadky. Prehliadka by mala odhaliť potenciálne chronické ťažkosti, ktoré by mohli predstavovať pre organizátora – no najmä pre účastníka – neprimerané riziko spojené s účasťou na podujatí.

Tento element je novinkou na slovenskej ultra trail scéne, avšak je úplne bežný na ultrabežeckých podujatiach v okolitých krajinách Európy či vo svete.

Potvrdenie o zdravotnom stave si môžete stiahnuť TU. P100 bude akceptovať len tento oficiálny formát dokumentu, žiadne iné potvrdenie nebude prijaté.

Potvrdené PZS je potrebné zaslať na emailovú adresu P100. Platnosť PZS je 1 kalendárny rok (tj. do konca roka, v ktorom bolo vydané a potvrdené lekárom) pre všetky podujatia Slovak Ultra Trail, ktoré ho budú vyžadovať.

Veríme, že naša snaha o zvyšovanie úrovne bezpečnosti podujatí Slovak Ultra Trail je správnou cestou pre všetkých.

Partneri